Våre kategorier

Alle gjenstander av verdi kan deles inn i ulike kategorier. Under kan du lese om hvilke kategorier vi jobber med, og hvilke faktorer ekspertene tar høyde for og undersøker når de verdivurderer ulike gjenstander.