February 9, 2024

Sølvstuff fra Kongsberg

Fra de historiske gruvene på Kongsberg kommer det enestående eksempler på sølvstuff, også kjent som trådsølv, som nylig har satt verdensrekord på auksjon. Disse geologiske funnene er kjent for sin sjeldne og skulpturelle skjønnhet, og eksemplarer fra Kongsberg er ansett som noen av de mest imponerende på verdensbasis.

Sølvstuff, som er en type naturlig forekommende sølv, har vært ettertraktet av både geologer og samlere. Den 5. februar 1947 rapporterte Laagendalsposten om et betydelig sølvfunn i Mildigkeit gruven, hvor det ble avdekket en sølvstuff som senere ble utstilt på Sølvverksmuseet i Kongsberg. Denne spesifikke stuffen, som veier rundt 11,5 kg, er fortsatt en del av utstillingen ved Norsk Bergverksmuseum og regnes som en av de mest betydningsfulle i samlingen.

I de senere årene har flere sjeldne sølvstuffer fra private samlinger blitt solgt på auksjoner. Blant disse var to bemerkelsesverdige salg fra Mildigkeit gruven fra 1947. Den ene, en drageformet sølvstuff, ble nylig solgt for 1,3 millioner kroner ved Christiania Auksjoner etter en aktiv budrunde. Den andre, en skulpturell sølvstuff som veide nesten to kilogram, satte en verdensrekord da den ble solgt for 44,5 millioner kroner etter en intens budrunde som involverte både nasjonale og internasjonale budgivere.

Det er viktig å merke seg betydningen av proveniens når det gjelder vurdering og salg av sølvstuff. God dokumentasjon om eierskap og opprinnelse kan være avgjørende for verdsettelsen av slike objekter. Dette understreker sølvstuffs kulturelle og historiske verdi, samt deres betydning for både vitenskapelige og samlingsmessige formål.