Skeive ikoner
June 27, 2024

Skeive ikoner

I forbindelse med markeringen av pride, trekker vi frem to tidsaktuelle verk av den anerkjente kunstneren Sverre Bjertnæs, hvorav ett nylig ble solgt under vårens kvalitetsauksjon hos Christiania Auksjoner.

Bjertnæs’ kunstnerskap kan sies å være preget av en kombinasjon av klassisk maleri og moderne uttrykk, med en dyp utforskning av menneskelige følelser og eksistensielle temaer. Hans evne til å kombinere teknisk dyktighet med emosjonell dybde i verkene, har gjort ham til en av Norges mest respekterte kunstnere.

‘Christ Divided’ (2010)

Bestillingsverket ‘Christ Divided’ fra 2010 er et godt eksempel på Bjertnæs’ evne til å formidle elementer fra klassisk figurativ kunst med et samtidsrettet uttrykk.  Verket viser et utsnitt av det symbolladede religiøse motivet av Kristus på korset, der Bjertnæs fremstiller Kristus’ hånd og arm under korsfestelsen. Som et farget slør over motivet, har kunstneren malt en rekke horisontale striper i en regnbuepallett over hele lerretet. Opprinnelig ble det laget fire sort-hvitt versjoner av ‘Christ Divided’ som forarbeid til Bjertnæs’ ‘Rainbow Crucifixion’ fra 2003, et verk som først ble vist under utstillingen Inkognito på Trondheim Kunstmuseum høsten 2004. I disse tidligere forarbeidene utforsket han tematikken og komposisjonen som senere ble realisert i hovedverket ‘Rainbow Crucifixion'.

Det fargerike bestillingsverket ‘Christ Divided’  ble nylig solgt under kvalitetsauksjonen som ble avholdt hos Christiania Auksjoner i slutten av mai, og hadde en estimert verdi på 80 tusen norske kroner, med et tilslag på 70 tusen kroner.

Sverre Bjertnæs, Christ Divided, 2010, olje på lerret, 141 x 101 cm. Estimert verdi: 80.000 NOK. Tilslag: 70.000 NOK i 2024. Foto: Christiania Auksjoner

‘Rainbow Crucifixion’ (2003)

‘Rainbow Crucifixion’ kan for mange fremstå som et av Bjertnæs’ mer kontroversielle verk. Kunstverket kombinerer et tradisjonelt religiøst motiv med moderne symbolikk, der det sentrale elementet er fremstillingen av en lidende Kristus under korsfestelsen. Verket er bygget opp av 42 horisontale striper i regnbuefarger som dekker lerretet.

Denne fargerike fremstillingen av Kristus utfordrer de tradisjonelle religiøse motivene av korsfestelsen, som ofte er preget av mørke og lidelse. Ved å fremstille Kristus i regnbuens farger, som ofte symboliserer håp, mangfold og aksept, gir Bjertnæs en ny dimensjon til det religiøse motivet. Verket inviterer betrakteren til å reflektere over forholdet mellom lidelse og håp, og hvordan disse konseptene kan sameksistere.

Mer nærliggende er det likevel å tenke at ‘Rainbow Crucifixion’ kan fortolkes som en kommentar til samfunnets syn på religion og identitet, slik det hevdes av kunsthistorikerne Knut Ljøgodt og Joakim Borda Pedreira i boken ‘Sverre Bjertnæs’, om Bjertnæs kunstnerskap fra 2019. Ved å integrere regnbuens symbolikk, som assosieres med LHBTQ+ bevegelsen, stiller Bjertnæs spørsmål ved tradisjonelle normer og verdier, og åpner opp for en bredere diskusjon om inkludering og aksept. På denne måten kan motivet forstås som en refleksjon over tidens pågående kamp om homofiles rettigheter, slik det hevdes av Ljøgodt og Pedreira. Det var tross alt først i 2017 at Likestillings- og diskrimineringsombudet kunne meddele at skeive fikk lov til å gifte seg i kirken.

Sverre Bjertnæs, Rainbow Crucifixion, 2003, olje på lerret, 230 x 180 cm. Estimert verdi: 700.000. Tilslag: 650.000 NOK i 2020. Foto: Blomqvist

_

Tittelen på denne teksten viser til utstillingen ‘Skeive ikoner’ som ble vist på Fotogalleriet som en del av Skeivt kulturår i 2022, i forbindelse med 50-årsjubileet for avkriminaliseringen av homofili i Norge. Utstillingen var kuratert av Caroline Ugelstad Elnæs, Bjørn Hatterud og Fin Serck-Hanssen, og var et generasjonsportrett som ga innblikk i livene til 29 norske pionerer, som alle har preget den skeive historien på ulikt vis. Les mer om utstillingen her.

Vi ønsker alle god pride!

Litteratur: Ljøgodt, Knut & Borda Pedreira, Joakim. Sverre Bjertnæs, Stuttgart 2019.