September 21, 2023

Kundecase: Norsk Kommunikasjons- myndighet

Registrering og verdivurdering på oppdrag for Norsk Kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

I en tid hvor digitalisering former hverdagen vår, står Verdisatt.no som en pioner innen digital verdivurdering av kunst og antikviteter. Som den eneste uavhengige aktøren med en fullverdig digital tjeneste, har vi transformert hvordan bedrifter og enkeltpersoner vurderer verdien av sine kunstobjekter. Vårt oppdrag for Norsk Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) illustrerer kraften i våre tjenester.

Bakgrunn

Nkom, med sitt hovedkontor i Lillesand, har en lang historie med tilsyn og forvaltning av tjenester innen post og elektronisk kommunikasjon i Norge. Da NKom flyttet sitt hovedkontor fra Oslo til Lillesand i 2007, ble deres betydelige kunstsamling tatt med for utsmykking i det nye bygget. I 2023, med en oppgradering av kontorene, så Nkom verdien av å ha en digital oversikt over samlingen.

Hvorfor Verdisatt?

Valget falt på Verdisatt.no for å digitalt registrere, avfotografere, verdivurdere og katalogisere Nkoms kunst. Med vår unike plattform behandlet vi 187 kunstverk, fra malerier til skulpturer, og sørget for at hver gjenstand hadde en oppdatert salgs- og forsikringstakst.

«Det er viktig for Nkom å ha en god oversikt over våre verdier, inkludert kunstsamlingen vår, for å forvalte den på best mulig måte. Det være seg om vi skal kjøpe inn ny kunst eller bytte ut noe. I tillegg er det viktig for et offentlig organ å ha dokumentert verdi, både salgs og forsikringsverdi på våre eiendeler og en ryddighet også på dette området. «Verdisatt» kunne tilby en faglig kompetanse for å få dette utført på en rask og god måte, samt en løsning for oppdatering av registeret samt videre taksering ved supplement av kunstsamlingen vår», sier Beate Andreassen, seksjonssjef hos Nkom.

Fra venstre: Pascal Nyborg, Verdisatt, Beate Andreassen, Nkom, Petter Nyborg, Verdisatt

Den nye Kunst- og objektkatalogtjenesten

Vår kommende Kunst- og objektkatalogtjeneste, som lanseres i januar 2024, er mer enn bare en katalog. Det er en sikker tjeneste designet for samlere og bedrifter som ønsker å kunne holde oversikt og administrere sin kunstsamling, få oppdaterte takster på alle objekter og hente ut rapporter til forsikringsselskap etc.

Den nye Kunst- og objektkatalogtjenesten

Vår kommende Kunst- og objektkatalogtjeneste, som lanseres i januar 2024, er mer enn bare en katalog. Det er en sikker tjeneste designet for samlere og bedrifter som ønsker å kunne holde oversikt og administrere sin kunstsamling, få oppdaterte takster på alle objekter og hente ut rapporter til forsikringsselskap etc.

Kom i gang med Verdisatt.no